دیدار خانواده شهدای بوستان

دیدار با خانواده معظم شهدای محله درچه عابد با حضور دهیار محترم،شورای اسلامی،پایگاه های مقاومت بوستان و هیئت قمربنی هاشم (ع) به مناسبت ایام الله دهه فجر شهیدوالامقاممجید_مرادی

دیدار با خانواده معظم شهدای محله درچه عابد با حضور دهیار محترم،شورای اسلامی،پایگاه های مقاومت بوستان و هیئت قمربنی هاشم (ع) به مناسبت ایام الله دهه فجر شهید_جاویدالاثر حجتالهعابدی


دیدار با خانواده معظم شهدای محله درچه عابد با حضور دهیار محترم،شورای اسلامی،پایگاه های مقاومت بوستان و هیئت قمربنی هاشم (ع) به مناسبت ایام الله دهه فجر شهیدوالامقاممحمود_قربانی

دیدار با خانواده معظم شهدای محله درچه عابد با حضور دهیار محترم،شورای اسلامی،پایگاه های مقاومت بوستان و هیئت قمربنی هاشم (ع) به مناسبت ایام الله دهه فجر شهیدوالامقامعباسعلی_عابدی

دیدار با خانواده معظم شهدای محله درچه عابد با حضور دهیار محترم،شورای اسلامی،پایگاه های مقاومت بوستان و هیئت قمربنی هاشم (ع) به مناسبت ایام الله دهه فجر
شهیدوالامقام سردارنعمتاله_عابدی شهیدوالامقاممحمدعلیعابدی