خبرنگاران انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان

خبرنگاران و نمایندگان فرماندار در شعب و حوزه های انتخابیه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان فلاورجان

ضمنا نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

جمع آرای مأخوذه:  ۶۹۱۱۰ رأی

 ۱- سیدناصر موسوی لارگانی  ۲۶۹۰۲  رأی

۲- اصغر هدایت  ۱۸۱۳۶  رأی

۳- بهنام طالبی طادی  ۱۳۹۵۹  رأی

۴- غلام عباس جوانمردی  ۳۳۰۷  رأی

۵- حسن محمدی  ۱۹۶۴  رأی