جلسه مجمع امور صنفی شهرستان فلاورجان درپیگشیری از انتشار ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان، جلسه مجمع امور صنفی شهرستان فلاورجان درپیگشیری از انتشار ویروس کرونا به ریاست مهندس موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فلاورجان برگزار شد.