جلسه کارگروه برخورد با ساخت و ساز ها،شهرستان فلاورجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فلاورجان، جلسه کارگروه برخورد با ساخت و ساز ها شهرستان فلاورجان بریاست مهندس علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان در سالن فرمانداری (۱۴ اردیبهشت) برگزار شد..