جلسه بررسی مشکلات آب شهری برای روستا ها ی بخش مرکزی شهرستان فلاورجان (۲۳اردیبهشت) ماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان ،جلسه بررسی مشکلات آب شهری برای روستا ها ی بخش مرکزی شهرستان فلاورجان ،مهندس پراندوخ  مدیریت آب و فاضلاب شهری  شهرستان فلاورجان و دکتر عزیزیان بخشدار بخش مرکزی فلاورجان(۲۳ اردیبهشت) برگزار شد. مباحث این جلسه در خصوص  حل مسائل و مشکلات آب  شهری  بود و در مورد  آب روستا های بخش مرکزی بحث و تبادل نظر شد.