جلسه اقامه نماز فرمانداری فلاورجان در نمازخانه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،با حضور “اسداله حاجی ابوالحسنی”رابط اقامه نماز فرمانداری فلاورجان ،جلسه اقامه نماز تشکیل گردید.

اسداله حاجی ابوالحسنی به بیان اهمیت برپایی نماز اول وقت  در شرایطی که ویروس کرونا همه را از جماعت منع کرده است و همچنین در شب های لیالی قدر و اثرات سازنده آن برای پرسنل مؤمن تشریح کرد و به نقل از حضرت رسول اکرم(ص) اظهار داشتند: برای هرچیزی چراغی است و چراغ قلب مأمن نمازهای پنج گانه است .

ابوالحسنی افزود: نماز وسیله تقویت روح،سبب زدودن غفلت ،سدّی در برابر گناهان و کلمه ای محکم در برابر حملات شیطان است .

وی در ادامه بر فراهم شدن زمینه مشارکت بیشتر کارکنان در برپایی بافضیلت نماز فرادا اول وقت  در شرایط تهدید ویروس کرونا و برگزار نشدن جلسه همزمان با وقت نماز تأکید کرد .

وی در ادامه از پرسنل فرمانداری ،ضمن قدردانی از حضور بموقع کارکنان در مراسم نماز اول وقت ،توجه به مسائل جانبی نماز و برنامه گرامیداشت مناسبت ها (اعیاد ،وفات ائمه (ع)) و برپایی مسابقات فرهنگی را در ارتقاء برنامه های نماز مؤثر دانسته و خواستار همکاری جهت اجرای این برنامه ها شدند.

حاجی ابوالحسنی در پایان بخاطر رعایت مباحث بهداشتی به تمام نمازگزاران مهرهای نماز جدید شخصی هدیه داد.