جلسه هماهنگی ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)با حضور دکتر سلطانی معاون سیاسی امنیتی،اجتماعی فرمانداری فلاورجان برگزار شد.

به گزارشروابط عمومی فرمانداری فلاورجان ، جلسه هماهنگی ستاد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)با حضور دکتر سلطانی معاون سیاسی امنیتی ،اجتماعی فرمانداری فلاورجان، این شهرستان در فرمانداری فلاورجان برگزار شد.

در این جلسه در مورد برگزاری بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی بحث و تبادل نظر شد.