ملاقات مردمی و چهره به چهره فرماندار با مردم شریف شهرستان فلاورجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فلاورجان، در ملاقات مردمی و چهره به چهره فرماندار با مردم شریف شهرستان فلاورجان که صبح دوشنبه ۱۱ خرداد ماه برگزار شد، مهندس ساعدی ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را پس از بررسی و کار شناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع نمود.