نماز عید قربان و دعای عرفه در شهرستان‌های سفید اصفهان برگزار می شود

نماز عید قربان و دعای عرفه در شهرستان‌های سفید اصفهان برگزار می شود

ولی در فلاورجان بدلیل قرمز بودن و شرایط حاد کرونایی برگزار نمی گردد.