جلسه توجیهی مسئولین هیئت های مذهبی شهرکلیشاد و سودرجان پیرامون دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر

جلسه توجیهی مسئولین هیئت های مذهبی شهرکلیشاد و سودرجان پیرامون دستورالعمل ضوابط برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر با حضور دکتر اخگر شهردار این شهر برگزار شد.