جلسه حجت الاسلام موسوی لارگانی و مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان با شهردار و اعضاء شورای شهر کلیشاد و سودرجان برای رسیدگی به محله افجد

جلسه حجت الاسلام موسوی لارگانی و مهندس ساعدی فرماندار فلاورجان با شهردار و اعضاء شورای شهر کلیشاد و سودرجان، تعدادی از روسای ادارات شهرستان و معتمدین محله افجد جهت بررسی مسائل و مشکلات شهر و بویژه محله افجد در محل شهرداری برگزار گردید و پس از بیان موضوعات، دغدغه‌ها و مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف توسط معتمدین و همچنین اعضاء شورا، توضیحاتی توسط مسئولین ادارات ارائه شد؛ در پایان نیز مسائل مطرح شده، توسط نماینده و فرماندار شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و رفع موانع جهت حل مسائل و مشکلات در دستور کار قرار داده شد.

پس از این جلسه، از کمربندی جنوب غرب و اراضی کشاورزی شهر کلیشاد و سودرجان نیز توسط مسئولین بازدید بعمل آمد