دفتر کانون مداحان شهرستان فلاورجان افتتاح شد

افتتاحیه و آغاز به کار دفتر کانون مداحان شهرستان فلاورجان واقع در فلاورجان بلوار امامزاده بعد از مسجد امام حسن (ع ) نرسیده به امامزاده
ازفعالیتهای دفتر کانون مداحان :
ارائه نوحه ها ، روضه ها و منابع مداحی به مداحان عزیز می باشد