هر خانه یک حسینیه،هر خانواده یک هئیت روایت کودکان عاشورایی

هر خانه یک حسینیه
هر خانواده یک هئیت

روایت کودکان عاشورایی

ذیرایی کودکان از عزاداران حسینی به نیابت از حضرت رقیه و حضرت علی اصغر علیه السلام

همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی محله گلزار شهر زازران