تشییع پیکر پاسدار مهدی رشید اسلام جعفر زاده در شهر قهدریجان -فلاورجان

تشییع پیکر پاسدار رشید اسلام مهدی جعفر زاده در شهر قهدریجان -فلاورجان  که  بر اثر سانحه تصادف دار فانی را وداع گفت (۵ مهرماه) برگزار شد.

وی یکی از هنرمندان شهرستان در بخش ساخت کلیپ بود و اولین کلیپ خود را برای دفاع مقدس ساخت و در هفته دفاع مقدس نیز ازدنیا رفت.

تشییع پیکر پاسدار هنرمند مهدی رشید اسلام جعفر زاده در شهر قهدریجان -فلاورجان – خبرنگار ابوالحسنی
تشییع پیکر پاسدار مهدی رشید اسلام جعفر زاده در شهر قهدریجان -فلاورجان-ابوالحسنی خبرنگار