غبار روبی گلزار شهدای فلاورجان با حضور سردار فداء و موسوی معاون عمرانی فرمانداری فلاورجان

غبار روبی گلزار شهدای فلاورجان با حضور سردار فداء و موسوی معاون عمرانی فرمانداری فلاورجان