یکی از مفاخر شهرستان فلاورجان شاعر گرانقدر حاج محمدتقی حق جویان دار فانی را وداع گفت

بازگشت همه بسوی خداست
‏فقدان یکی از مفاخر شهرستان فلاورجان شاعر گرانقدر حاج محمدتقی حق جویان را به جامعه خیرین، محافل علمی، فرهنگی و مذهبی، و جامعه شعر و ادب شهرستان تسلیت می گوییم.
با اهدای فاتحه و صلوات روح آن مرحوم را شاد میکنیم.
( روستای نرگان)