جلسه بخشدار بخش مرکزی شهرستان فلاورجان با شورا و دهیار روستای کروچ

جلسه بخشدار بخش مرکزی شهرستان فلاورجان با شورا و دهیار روستای کروچ و بررسی مشکلات این روستا در دفتر بخشدار(۱۱ آبان) برگزار شد.