مانور پدافند غیرعامل در شهرستان فلاورجان در حوزه تست منابع استراتژیک با موفقیت با حضور اکیپ واکنش سریع اداره آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان برگزار شد

مانور پدافند غیرعامل در شهرستان فلاورجان در حوزه تست منابع استراتژیک با موفقیت با حضور اکیپ واکنش سریع اداره آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان برگزار شد.