جلسه هماهنگی روستای شرودان برای ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا در موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام برگزار شد

جلسه هماهنگی روستای شرودان برای ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا در موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام برگزار شد