جلسه تشکیل هیئت امنای روستای دشتلو با حضور دبیر موسسه امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد

جلسه تشکیل هیئت امنای روستای دشتلو با حضور آقای رئیسی دبیر موسسه امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد