دیدار فرماندار شهرستان فلاورجان با اعضای شورای شهر اشترجان

اعضای شورای اسلامی شهر اشترجان با علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان (۶ مرداد) دیدار دیدار کردند

در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر اشترجان از وچود شورای اسلامی شهر اشترجان ابراز خرسندی نموده از زحمات فرماندار قدر دانی نموده و در ادامه در مورد مسائل و مشکلات شهر تاریخی اشترجان با داشتن مسجد جامع بسیار زیبا ،بحث و گفتگو کردند.