تشکیل جلسه و دیدار با مدیرعامل شرکت سیمان اصفهان

تشکیل جلسه و دیدار با مدیرعامل شرکت سیمان اصفهان
در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور شهردار ابریشم، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری، با آقای مهندس بهرامی مدیرعامل شرکت سیمان اصفهان در محل کارخانه دیدار و جلسه مشترکی برگزار گردید.
در این جلسه موضوعات متنوعی در مورد *فرصت ها و تهدید های* شرکت سیمان از جمله معضلات آلودگی های محیطی، صوتی و ترافیکی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
 آقای بهرامی نیز بر لزوم تعامل کارخانه با مجموعه شورا و شهرداری و همچنین لزوم انعکاس اقدامات انجام گرفته شرکت جهت تقویت و تلطیف افکار عمومی تاکید نمود.
 در ادامه با طرح دیگر اولویت ها و موارد مورد انتظار شهرداری و شهروندان، لزوم پیگیری، همکاری و تعامل طرفین تا حصول نتایج مطلوب مورد تاکید قرار گرفت.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ابریشم