دیدار با فرماندهی پادگان شهید قوطاسلو

دیدار با فرماندهی پادگان شهید قوطاسلو
 با حضور آقای مهندس ابطحی شهردار ابریشم، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرداری، با *جناب سرهنگ اسحاقیان فرمانده مرکز بهینه سای نزاجا* در در محل دفتر فرماندهی در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰ دیدار گردید.
 
در این دیدار ضمن معرفی و آشنایی متقابل مدیران شهری و فرماندهان و مسئولین این مرکز، در خصوص *تعامل طرفین و استفاده از امکانات و قابلیت های دوجانبه در تعیین و پیشبرد اهداف مشترک* بحث و گفتگو گردید و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ابریشم