انجمن خوشنویسان شهرستان فلاورجان ورکشاپ

ورکشاب خوشنویسی و تجلیل از خوشنویسان فعال انجمن خوشنویسان شهرستان فلاورجان استان اصفهان بمناسبت هفته خوشنویسی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه فرهنگی هنری میراث هنر زنده رود

ابوالحسنی خبرنگار