درمانگاه خیرساز بیمارستان شفا شهرستان فلاورجان

🔶 درمانگاه خیرساز بیمارستان شفا شهرستان فلاورجان *خاکبرداری و آماده سازی محل احداث ساختمان
🏢در زمینی به مساحت ۵۰۰متر مربع در چهار طبقه بازیر بنای ۲۰۰۰مترمربع

🔶🔹ابوالحسنی خبرنگار kanonrf.ir