پدافند زیستی و دفاع از سلامت جامعه

ابوالحسنی خبرنگار گفت:پدافند زیستی  مدیریت افکار عمومی در برابر تهدیدات زیستی است که شامل مجموعه اقدامات رصد و پایش تهدیدات زیستی و هشدار سریع، آشکار سازی و تشخیص، تریاژ(جداسازی و تفکیک)، تخلیه و درمان، بهداشت و پیشگیری، قرنطینه و محدودسازی، بازیابی و حذف منابع آلوده، بازتوانی و بازسازی می باشد. مدیریت افکار عمومی در برابر تهدیدات زیستی است.

وی گفت: شیوع گسترده کرونا مصداقی از پدافند زیستی است که حدود ۲ سال  ایران و جهان را در معرض خطر جدی قرار داده، واقعیت این است.

وی همچنین گفت:آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه، تحمیل هزینه‌های سنگین مقابله با آفات و بیماری‌ها و تضعیف جایگاه بهداشت و سلامت از دیگر آسیب هایی است که بدنبال تهدیدات زیستی، ایجاد می شود.

ابوالحسن با اشاره به اینکه آموزش اولین گام پدافند غیرعامل می باشدگفت:همانگونه که در قانون برنامه پنجم آمده است آموزش عمومی توسط دستگاه های اجرایی یک تکلیف اساسی و اثر بخش در اجرای دقیق برنامه های پیشگیرانه و کاهش خطرات ناشی از حوادث غیر طبیعی بیان شده است وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و ایران گفت: همه‌گیری گسترده کرونا زندگی عادی و روزمره مردم را به مسیرهای سخت تری کشانده است، چالش‌های اقتصادی و تهدیداتی مانند تحریم و فشار حداکثری سفره آنها را تهدید می‌کند و در مقابل هم علیرغم تلاش های بی وقفه مسوولان و کاهش آسیب ها هنوز پیامد های بیماری کرونا به حداقل هم نرسیده است و هر روز دامنه آن گسترده می شود.
ابوالحسن با تاکید بر اجرای برنامه های راهبردی پدافند غیر عامل به عنوان یک مهارت مدیریتی برای همه ارکان جامعه و نهادهای اجتماعی افزود: آگاه سازی، آموزش و بکار گیری اصول مقابله با بحران نیاز ضروری جامعه و به ویژه مردم است که علیرغم وجود حوادث طبیعی و غیر طبیعی در کشور ما باید به یک سیاست واحد و مدیریت منطقی بحران دستیابی داشته باشیم.
وی بیان کرد: شیوع بیماری کرونا به عنوان یک تهدید زیستی اگرچه موجب خسارت های بنیادی به ساختار جامعه شده است ولی برنامه های نظام به ویژه یکپارچگی ساختار حاکمیتی و حتی نیروهای مسلح باعث شده با استفاده از راهبردهای پدافند عامل به حداقل برسد.