نمایشگاه نقاشی خط خانم الینا کیانی از فلاورجان

نمایشگاه نقاشی خط خانم الینا کیانی از فلاورجان در گالری نقش خانه ی حوزه ی هنری اصفهان.
افتتاحیه ۲۸ آبان ساعت ۴ بعد از ظهر