کشف بیش از یک تن مرغ احتکار شده

کشف بیش از یک تن مرغ احتکار شده توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی فلاورجان در یک واحد صنفی مرغ فروشی و الزام به عرضه آن در شبکه توزیع با قیمت مصوب و تشکیل پرونده برای واحد صنفی متخلف انجام شد(۱ آذرماه)