دیدار با خانواده شهدای روستای کافشان

دیدار هیئت امناء حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام و خادمیاران استان قدس رضوی باتفاق امام جماعت مسجد جامع روستای شهید پرور و خط شکن کافشان با جانباز عملیات خیبر حاج نعمت الله کاظم زاده.

در ادامه دیدار با مادر شهید مرتضی قاسمی روستای شهید پرور کافشان هم برگزار شد.

دیدار با خانواده شهدای روستای کافشان شهرستان شهدای خط شکن