خیریه آبشار عاطفه ها فلاورجان

شبیه خدا رحمان باشیم ، آنوقت بدون مهربانی، نمی‌توانیم زندگی کنیم. :ribbon:
:sparkles: خیریه آبشار عاطفه ها شعبه فلاورجان

شماره تماس۳۷۴۲۸۰۴۲_۰۳۱
شماره واتس اپ و تلگرام : ۰۹۱۳۹۸۹۴۵۸۲
http://absharatefeha.ir :سایت
شماره کارت:
۶۲۷۳۸۱۱۱۶۲۱۲۹۹۹۰
شماره حساب:
۱۴۱۹۷۵۹۷۷۲۰۵۰۰۱
آدرس :فلاورجان.خیابان فردوسی.چهارراه فرمانداری.روبروی کتابفروشی فارابی
خیر گرامی لطفا” پس از واریز،فامیلتان.چهاررقم آخرکارت وشماره پیگیری و مبلغ را پیامک کنید.