پذیرش نیمسال دوم دانشگاه علمی کاربردی

عبدالرضا طیاری سهروفیروزانی-رئیس دانشگاه علمی کاربردی-واحد خانه کارگر-تشکیلات استان اصفهان (بهاران)

پذیرش نیمسال دوم (بهمن ماه ۱۴۰۰) در دانشگاه علمی کاربردی-واحد خانه کارگر-تشکیلات استان اصفهان (بهاران) آغاز شد.