دوره آموزشی مدیریت فرهنگی هیئات مذهبی

اولین جلسه دوره آموزشی مدیریت فرهنگی هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان

با حضور استاد شاه نوروزی دکترای مدیریت  و برنامه ریزی فرهنگی امروز پنجشنبه (۲۵ آذرماه ۱۴۰۰) درسالن مهدویت وآینده پژوهی شهرستان فلاورجان جنب اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فلاورجان برگزار شد.

این دوره آموزشی  با اعطای گواهینامه پایان دوره  از سازمان تبلیغات اسلامی  به قبول شدگان و شرکت در این دوره آموزی رایگان  بوده ولی هزینه وجوه کتب و جزوه های پیشنهادی استاد  بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

سرمشق زندگانی ما فاطمیه است
ایام کامرانی ما فاطمیه است
داغی به دل نشسته که گفتن نمی توان
دورغم نهائی ما فاطمیه است
ما روضه های زنده داغ مدینه ایم
مبنای روضه خوانی ما فاطمیه است.

http://kanonrf.ir/2021/12/15/دوره-آموزشی-مدیریت-فرهنگی-هیئات-مذهبی/
تلفن ثبت نام و هماهنگی ۰۳۱۳۷۴۳۳۱۳۰
آقای یوسفی