گرامیداشت سالگرد سردار دلها در روستای نرگان همزمان با دهه فاطمیه

گرامیداشت سالگرد سردار دلها در روستای نرگان همزمان با دهه فاطمیه در مسجد جاممع نرگان با حضور سردار امینی برگزار شد.