حمایت روستای محمدیه از ساخت حسینیه در کربلا

حمایت روستای محمدیه از ساخت حسینیه در کربلا در محل دار القرآن (۲۴ دیماه) با حضور سادات برگزار شد.

معتمدین  روستای محمدیه ضمن حمایت خود ازمشارکت در ساخت حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام  شهرستان فلاورجان در کربلا (۲۴ دیماه) که با حضور سادات در محل دارالقرآن جدید این روستا برگزار شد کمک های نقدی خود را  به همراه قول هایی برای استمرار و اطلاع رسانی و جمع آوری نذورات در این زمینه  به اعضای هیئت امناء حسینیه دادند.