نتایج آراء ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان

🔰نتایج آراء ششمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی

#شهرستان_فلاورجان

۱-مهدی صادقی_ ۵۶ رای

۲-مسعود رهنما_ ۴۹ رای

۳-اسداله حاج ابوالحسنی__۴۷ رای

۴-محمد رئیسی خیرآبادی__ ۴۳ رای

۵-روح اله نیکان_ ۴۱ رای

۶-عباس سهرابی_ ۴۰ رای

۷-رضا صفاری_ ۳۵ رای

🔸علی البدل:

۱-ولی اله عبادیان: ۳۲

۲-حسین حشمت: ۲۵

( اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فلاورجان)