ما باید پاسخگوی مردم باشیم

فرماندار فلاورجان مهدی معینی در جمع مسئولین ادارات در اولین جلسه شورای اداری شهرستان خطاب به مسئولین گفت:تکریم،احترام و پاسخ گویی به مردم از اولویت مهم مسئولان اداری می باشد.